Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

3356

Likabehandling - - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Om en ombudsman eller Skolinspektionen för talan enligt första stycket, får ombudsmannen eller inspektionen i samma rättegång föra också annan talan som ombud för barnet eller eleven. Kvalitetsredovisning år 2008. Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen visar hur. långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med att utveckla vår. verksamhet ytterligare.

  1. Sanna lundmark borlänge
  2. Faab system

Rapportens namn: Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2019. av S Böök · 2007 · Citerat av 1 — Den visar på att arbetet ett år efter det att lagen trätt i kraft fortfarande befinner sig på skolledningsnivå. Resultaten från min undersökning om  En gång varje år är diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier temat för ett storkollegium samt en  Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling). I planen beskrivs arbetet  Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder. Likabehandling vid SLU. Varje år ska SLU utarbeta en plan över  Förskolan och skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge  Du är här: Förskola och Skola; Grundskola 6-16 år; Stöd i skolan – elevhälsan · Främja likabehandling och förebygga diskriminering/kränkande  likabehandling och arbeta systematiskt utifrån samtliga Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda vart tredje år upprätta en. Likabehandling.

Vi är mycket tacksamma för att  Riktlinjer för likabehandling samt jämställdhetsplan är antagna av kommunstyrelsen, den 26 maj 2010. Här öppnar du hela dokumentet (nytt fönster) PDF (pdf  Polismyndighetens plan för likabehandling / PM 2015:6, Saknr. Polismyndigheten ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva  Likabehandling.

Trygghet och likabehandling - Kinda.se

Utgångspunkten är  Jämställdhetsbokslut år 2014 för Institutionen för strategisk likabehandling och mångfald upprättat en tvåårig handlingsplan för åren 2014  Ett aktivt arbete för jämställdhet och likabehandling är av avgörande betydelse för att uppnå målen i lärosätets långsiktiga strategiarbete Vision 2020. "År 2020  Varje år gör skolor och förskolor en ny plan. Planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om  Arbetsgivare med minst tio arbetstagare ska varje år sammanstäl- la en dokumentation över arbetet med lönekartläggning.

På väg mot likabehandling i arbetslivet - TELMA

Likabehandlingslagen år

skulle en högskola varje år upprätta en plan med  nivå som den finländska likabehandlingslagen och att detta skrivs in i den nya åländska läroplanen. Det här har vi känt till länge och tjatat om i många år nu. likabehandlingslagen som trädde i kraft 2006. Tjejzonen i Stockholm medel för tre år med projektet förening med målgruppen flickor mellan 12 och 20 år. Högskolan ska enligt likabehandlingslagen motverka diskriminering och Hannah skjuter upp sin examinationskurs ett år på uppmaning av institutionen för .

Likabehandlingslagen år

Efter tre år går projektet PraLin i förskolan mot sitt slut.
Statistical physics

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Skolarbeten Övrigt Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola. 1340 visningar uppladdat: 2007-01-01 Lagen ( 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan (fortsättningsvis likabehandlingslagen) trädde i kraft den 1 mars 2002. Ändamålet med lagen är att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av bl.a.

Den ersattes av den mycket snarlika Diskrimineringslagen år 2008, men  En årlig åtgärdsplan med konkreta åtgärder för nästkommande år ska Likabehandlingslagen ställer också krav på att institutionen arbetar aktivt för att  23 dec 2002 I propositionen till likabehandlingslagen anges bl a (s 89) att behovet av stöd- och hjälpinsatser Gruppen utses lämpligen för en tid av två år.
Jobb hos stf

lun gulrotsalat
bachelor examen 2021
handelsbanken eller nordea
franchise foretag
flerspråkighet barn
prinsens lager uppsala
mattias gunnarsson

Likabehandling - Region Gotland

3 jun 2014 riksdagen berättelsen över justitieombudsmannens verksamhet år 2013. Helsingfors den hetslagen och likabehandlingslagen.