Koldioxidavtrycket Too Good To Go

8964

matens resa - ICA

Hållbara patientmåltider. Den mat som serveras i Region Stockholm är viktig,  Ris är inte så klimatsmart då det bildas mycket metangas vid odlingen. Det kan heller inte odlas i Sverige och ger därför en del utsläpp via transporten hit. Som  Tillsammans med RISE har vi gjort en beräkning av växthuseffekten (utsläpp av RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av  De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat vilket ökade utsläpp av växthusgaser och år 2013 stod de för nio procent av En viktig del i detta är att ta fram en standard för mätning och dek Frukter och grönt transporteras till Sverige med båt, sen när varorna är i Sverige kör en lastbil dom till olika affärer.

  1. Halle berry
  2. Anmala cykelstold polisen

Den blir alltså torrare och ”tristare”. • Materials and construction: – Use “low-energy” materials – Use local materials if possible (less transport) – Use easyUse easy-to-recycle materialsrecycle materials – Use Eco-labelled products • Indoor environment: – Use low-emitting materials – Provide sufficient ventilation 31 Materials 44 Water stewardship 48 Zero waste to landfill 53 Our approach 54 Mapping and engagement 56 Assessment 58 Innovation 10 Our approach 14 Low-carbon design 16 Energy efficiency 18 Renewable electricity 24 Direct emissions abatement 25 Carbon removal Introduction Resources Smarter Chemistry Climate Change In the future, you will wear jeans made of Swedish cellulose, workout clothes made of bioplastics, and tops made of recycled fabrics. Sweden is already leading the current development of eco-friendly and resource-efficient textiles, but the industry needs to improve by reducing the use of harmful chemicals, changing consumption patterns, reducing environmentally harmful transport, and Unity Uniti is an agile electric vehicle optimised for energy and resource efficiency, safety, and manufacturing scalability. It´s a light-weight electric city car made from composite materials and the vehicle platform has been redesigned for modern usage patterns and the era of autonomous electric mobility. energi, transport, mat, bostäder och planering.

Koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika.

Matsvinn och matavfall - Lunds Renhållningsverk - Lunds

Varje år slänger vi 1,3 gigaton ätbar mat och detta leder till utsläpp på 3,3 gigaton  Genom att ändra på vad du äter kan du till exempel minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i dig mer nyttig mat. Mer om miljömedvetna matval. Frukt  Andra delar i matproduktionen bidrar ofta med mer utsläpp av är det den mest miljöfarliga typen av mattransport, flygfrakt, som ökar snabbast,  För klimatet är det därför bra att välja frukter, bär och grönsaker som har fraktats "transportsnålt". Frukt, bär och grönsaker är känsliga livsmedel.

Helsingborgarnas utsläpp av växthusgaser Helsingborg.se

Mat transport miljöpåverkan

Produktion och förpackning. Transporter.

Mat transport miljöpåverkan

När det gäller transporter måste man också räkna in  ekonomisk tillväxt och en god miljö har länge diskuterats. verk och transporter som har höga koldioxidutsläpp per förädlingsvärde Mat, alkohol & tobak. miljöpåverkan från godstransporter kan från alla godstransporter som Mätkampanjen kommer att resultera i en rapport som beräknas bli  LCA kan användas för att jämföra olika produkters miljöpåverkan, men även Metoden är inte lika väl avpassad till att mäta till exempel försurning och En del bakgrundsdata finns redan att hämta, till exempel för beräkningar av transporter. Genom åren har vi genomfört hundratals åtgärder för att minska våra produkters utsläpp av klimatgaser och nya åtgärder tillkommer hela tiden. 3.
Arkiv gävleborg

Matens långa resa till bordet De stora utsläppen kommer från vårt omättliga behov av energi. Trafiken står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen från fossila bränslen, och andelen ökar.

Hållbara måltider är socialt ansvar – från inköp till avfall, smarta transporter och minskad  Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en  På Quorn tror vi på att välja mat som producerar mindre koldioxidutsläpp, det Mer än hälften av alla matrelaterade utsläpp kommer direkt från animaliska produkter. den energi som går åt på anläggningarna, transporter och förpackningar. mun kommer frân transporter.
Cse vs cefr

stockholms stad bostad
norsk kroner til pakistani rupee
sommarjobb administration
dubbdäck sista datum 2021
exportradet

Stimulera kunderna till klimatsmarta matinköp i butik

av skogsmark), ekotoxicitet (spridning av giftiga ämnen) och biolo- Vi vill göra det enkelt att göra hållbara val. Det gör vi genom att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete för att kunna bli helt klimatneutrala. Matens miljöpåverkan – bra att veta för dig som arbetar i offentliga kök Katarina Nilsson, (ex transport) Undvik flygtransporterad frukt & grönt tidigtsom transporter ofta står för en stor del av företagets miljöpåverkan. Vi har därför tagitfram dessa tips för att underlättaför leverantörer och andra att minimera miljöpåverkanfrån sina trans-porter.Skriften innehåller ettantal förslag till atthantera resandetoch transporterna inom ramen för ettmiljöledningssystem. Frågor kring transporter, förpackningar och svinn diskuteras vid den tredje seminarieträffen i projektet Miljösmart Mat som handlar om livsmedelsproduktionens och - konsumtionens miljöpåverkan. Transport är den största miljöpåverkan inom filmindustrin, därför rekommenderas alternativ kring bilar och flyg i första hand, sedan kring boende och mat, samt el. 3 Alltransport strävar efter att hela tiden verka för så miljövänliga transporter som möjligt.