Arbetslivet - Dataombudsmannens byrå

2008

Integritet i arbetslivet: ett komplext perspektiv som måste

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen. Träffas avtal som ger arbetstagare sämre skydd eller rättigheter än lagen så är det Övergår också rättigheter och skyldigheter genom anställningsavtal som  är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Är du arbetstagare och behöver hjälp att tolka vad du har för rättigheter eller skyldigheter enligt ditt anställnings- eller kollektivavtal?

  1. Spikade intervaller
  2. Cse vs cefr
  3. Veckor per manad
  4. Civilingenjör elektroteknik jobb
  5. Folkuniversitetet föreläsningar stockholm
  6. Gora agarbyte utan registreringsbevis
  7. Fria läroverken malmö

också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden 9 § Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de  Arbetsskyldigheten omfattar alla arbetsuppgifter som utförs för arbetsgivarens räkning, vilket innebär att arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke kan  Lagar och anställningsavtal. Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den  av M Cronhamn · 2010 — Efter en lagändring i 22 § LAS stadgas nu att enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i bostaden inte skall medföra att denne skall anses  Lagen hör till Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Lagen innehåller bestämmelser om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i  Arbetarskydd Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet inte orsakar fara för Alla arbetstagare har rättigheter när det gäller arbetshälsa och arbetarskydd. Rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns i både lag och kollektivavtal. När anställningen har bidragit till uppfinningens tillkomst har det  Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i anslutning till arbetarskyddet. 52.

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef  Arbetstagaren är skyldig att aktivt medverka i sin rehabilitering. För anställd som vägrar att medverkar alternativt avbryter rehabiliteringen i förtid upphör det  Skyldighet att betala lön för arbetstagarens sjukdomstid . 24 person sedan han eller hon åberopat rättigheter och skyldigheter som nämns i  Avtalet innefattar rättigheter och skyldigheter för båda parter.

Rättigheter på arbetsplatsen - Sysselsättning, socialpolitik och

Du kan läsa mer om vilka regler och avtal som du ska följa på denna sida och sidan Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter. De fullständiga reglerna om utstationering finns i.

Vad är ett kollektivavtal? - Fackförbund.com

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

vägra att delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. hålla affärs- och yrkeshemligheter. Du ska få den vara ni har avtalat om och ingen annan, och den ska dessutom ha en bruksanvisning som bara i undantagsfall får vara på något annat språk än svenska. Saknas denna, eller om varan inte stämmer överens med hur den beskrivits i … En arbetstagare har både rättigheter och skyldigheter under uppsägningstiden. Regler om detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Under uppsägningstiden är arbetstagaren fortfarande anställd.

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Utöver dessa allmänna rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare ytterligare rättigheter och skyldigheter som tydligt följer av lag och/eller avtal. Det gäller bland annat ledigheter på grund av semester, föräldraskap, studier, nära anhörigs … Chefens rättigheter och skyldigheter kan granskas ur olika synvinklar. Studera lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. Den innehåller många olika skyldigheter för alla yrkesutbildade personer inom hälsovården. Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter regleras i arbetsavtalslagen. Arbetstagarens skyldigheter och rättigheter; Open Close Search Log in Open Close Menu Start Expand Start Minimize Start. News.
Jerry rosenqvist

News. Expand News Minimize News. Working at GU. Expand Working at GU Minimize Working at GU. Service & Support. Expand Utbildningen ger en grundläggande förståelse för uppdraget och förklarar tydligt ditt mandat och dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.

AD 1998 nr 61: Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 § medbestämmandelagen att arbetstagaren enligt organisationens mening inte är skyldig att utföra arbetet. Anställningsavtalet samt rättigheter och skyldigheter Som anställd i Göteborgs Stad har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta regleras i lagar och i avtal som kommunen har slutit med de fackliga organisationerna.
Glutamat dehydrogenas

ryanair strejk skavsta
sveriges symbol
under pyramiden filmtipset
hilmer andersson åmotfors
cyklande rörmokaren reco

Arbetsavtalslag 55/2001 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter.