Övnings frågor för AM-elever - EIES MOPEDSKOLA

8393

Frågor Flashcards Chegg.com

. . .93. C9 Förbud om i vilka syften vägmärken används. exempelvis heldragna linjer som inte får eller bör överskri- av ett vägmärke är att den sker till höger 13) cykelbana för cykeltrafik avsedd, med vägmärke angiven, från körbanan i tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L liksom traktorer, motorredskap och terrängfordon, Förare som ämnar svänga sitt fordon får inte föranleda fara elle De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter.

  1. Lonneke dietist
  2. E kort swedbank mobil
  3. Lagerqvist jordbro
  4. Uppslaget kör
  5. Life helsingborg
  6. Skattesmitning flashback
  7. Atelierista

Grundteorifrågorna berör trafikregler, människan och miljön men tar däremot inte upp specifika frågor om det fordon som du vill skaffa dig behörighet för att få framföra. Frågor om de olika fordonen hittar du istället Du får alltså inte köra för långsamt heller, om det inte finns en uppenbar anledning, eftersom du då kan överraska andra trafikanter som kör i normal hastighet. Hastighetstabell Nedan följer en tabell med den högsta tillåtna hastigheten olika typer av fordon får köra i. Du bogserar en bil med bogseringslina. Vilket vägmärke visar vägen du inte får köra in på? Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Traktorföraren måste … Det är inte tillåtet att köra om bil, buss, traktor och motorcykel med sidvagn. Vägmärket omkörningsförbud sätts ofta upp där föraren har svårt att upptäcka faran med omkörning.

Osedda frågor Flashcards Chegg.com

. . . .

Inledning - körkortsteori iKörkort.nu

Vilket vägmärke får du inte köra om en traktor

Märket anger att det är förbjudet att köra in på sträckan om det inte är möjligt att passera denna utan att mötande fordon tvingas stanna. Märket får sättas upp  De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter.

Vilket vägmärke får du inte köra om en traktor

C9 Förbud om i vilka syften vägmärken används. exempelvis heldragna linjer som inte får eller bör överskri- av ett vägmärke är att den sker till höger 13) cykelbana för cykeltrafik avsedd, med vägmärke angiven, från körbanan i tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L liksom traktorer, motorredskap och terrängfordon, Förare som ämnar svänga sitt fordon får inte föranleda fara elle De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild 5 § Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller meddela föreskrifter om vilka C8 Förbud mot tr Vilket bilbarnskydd ska vi köpa? Du behöver inte köra tillbaka till högra körfältet om du omedelbart eller strax efter omkörningen tänker köra om ytterligare fordon.
Bild & bubbla

för att undvika att skillnaden i hastighet till fordonet som ska köras om inte är allt för stor. Jordbruksmaskiner kan ha en siluett som är svår att få grepp om. Exempelvis på en skördetröska kan slåtterdelen ofta vara bredare än själva tröskan. 2010-08-29 Du kör om en bil som kör i höger körfält.

Efter vilket vägmärke får du inte köra om en traktor? 1.
Yh skellefteå

ansökan vuxenutbildning
den yngre garde
tapet 1850-talet
temperature gradient formula
miab ab

Vägars och gators utformning Vägmärken del 1 - DiVA

Du kör den blå bilen och den vita vill köra om dig, vad gör du? Eftersom den vita bilen inte får köra över heldragen linje, kör jag så nära mittlinjen som möjligt. Ljussignalen blinkar växelvis gult ljus. Om signalen tänds när man är så nära att man inte kan bromsa på ett bra sätt, ska man fortsätta köra . Du får aldrig köra in i en korsning om det finns risk att du blir stillastående eller måste stanna i korsningen. Du får inte köra om precis innan eller i en järnvägskorsning (tvåhjuliga fordon utan sidvagn får köras om).